Steeds vaker ondersteunt Verandermar medewerkers of werkgevers bij situaties die hebben geleid tot beginnende of geëscaleerde arbeidsconflicten. Met oog voor de spanningen en emoties die hier altijd een grote rol spelen, onderzoekt Marjan samen met jou welke oplossingen voor jou het beste zijn.

Zeker als je lang in een onzekere situatie zit, is het moeilijk om licht aan het eind van de tunnel te zien. Marjan helpt je juist dan om met vertrouwen de juiste stappen te zetten vooruit te zetten. Met haar uitgebreide kennis en ervaring in HR, is ze een deskundige en helpende sparringpartner.


De filosofie van Verandermar is: er is altijd een oplossing! De aanpak klinkt eenvoudig, maar is ook intensief. En toch: ga het gesprek aan en los het probleem op. Je zult zien hoeveel opluchting en nieuwe energie het oplevert.
Soms liggen de oplossingen voor de hand, veel vaker creëer je met de ondersteuning van Marjan nieuwe inzichten waardoor zich een oplossing aandient die jou echt verder helpt. Dit kan zijn doordat je in je eigen functie en werkomgeving een nieuwe aanpak of benadering aanleert. Maar het kan ook net de laatste zet zijn om een stap naar een andere baan te zetten.